JRTC of Swedens Kalender 2018
_________________________________________________________________________________

Aktivitet

Datum

Plats

Inbjudan/info

 

Januari

       
       

 

Februari

Manusstopp, Russellnytt nr 1

15 Februari

 

 

Utställning Årsmöte 24 februari Hultsjö inbjudan

 

Mars

       
       

 

April

Utställning JRTC of Danmark 14 april  Egtved  
       
       

 

Maj

Manusstopp, Russellnytt nr 2 15 maj    
Utställning tillsammans med DJRTK 25-27 maj Småland anm Inbjudan till JRTC of Swedens Dag.

anm till DJRTK´s dag

Jaktmässa 4-6 maj Hilleröd Danmark  
Utställning JRTC of Danmark 10-13 maj  Sønderjylland  
Jaktmässa 25-27 maj Tullgarn  
       

 

Juni

Utställning DJRTKs 16 Juni Skive Danmark  
       
       

 

Juli

National 14-15 Juli   Preliminärt Tidsprogram
Inbjudan Trix och Skoj
Anm. till Lördagen Aktiviteter
Inbjudan till Grillfest
Inbjudan Utställning Söndag
Boka boende på Segerstad Lantbruksgymnasium
Utställning DJRTKs 21 juli Skårup Fyn Danmark  
       
       
       

 

Augusti

Manusstopp, Russellnytt nr 3 15 augusti    
National JRTCGB 12 augusti England  
Utställning 25 augusti Ockelbo Inbjudan
Utställning DJRTVs 25-26 august Tyskland  
Jakt och fiskemässa 25-26 augusti Bosjökloster  
       
       

 

September

National DJRTKs 9 september Vester Vedststed Ribe Danmark  
Utställning JRTV e.V 22 september Einbeck - Rittierode Tyskland  
       
       

 

Oktober

Utställning 6 -7 oktobr Skåne Inbjudan
WM i agility 4-7 oktober Kristianstad  

 

November

       

Manustopp, Russellnytt nr 4

15 november

 

 

 

December