Registrering & Kennelnamnsansökan


Ansök om kennelnamn:
Beställ blanketter från susanne@jrtc.se
Pris: 500 kr betalas till bankgiro: 233-7970
Person som ska registrera valpkull, ska vara medlem i JRTC of Sweden.

Registrering av alla hundar/valpar från 200101  
Beställ blanketter från susanne@jrtc.se
Pris: All registrering inkl. stambok och ett års medlemskap 500 kr per hund/valp.Betalas till bankgiro 233-7970
 

Inmönstring till SKK
En inmönstring av Jack Russell Terrier till SKK medför att hunden inte längre kan vara registrerad hos oss. Har den ställts ut, eller på annat sätt används inom SKK, kan den heller inte återregistreras här. Ni som har mönstrat in er hund i SKK till en Jack Russell Terrier eller Parson Russell Terrier, ska sända in er stambok till vår registrator, så att hunden omgående kan avregistreras hos oss. Stamboken ogiltigförklaras, och sänds sedan åter till er. Skulle det framkomma att hundarna har dubbla stamtavlor dvs. en i SKK och en i JRTC of Sweden eller GB så blir det omedelbar uteslutning ur klubben. Gäller även annan icke JRTC of GB-ansluten klubb. Önskvärt är även att Ni anmäler dödsfall till registratorn så att vårt register kan hållas aktuellt.
 

  

Registratorn:
Susanne Servin
Raskarum 12:4
277 45 Sankt Olof
telefon: 070-782 19 57 
sms gärna så ringer susanne upp
e-post: susanne@jrtc.se

Copyright © Alla rättigheter förbehållna